In het kader van de 40-jarige herdenking van onze bevrijding hebben de heren de Weerd, amateur-historicus, Veldheer, documentalist en Crebolder, gemeentearchivaris, een derde deel toegevoegd aan hun reeks “Bevrijdingskronieken van de Veluwe”. In het eerste deel behandelden zij de West-Veluwe en in het tweede deel de Noordwest-Veluwe. Inmiddels is echter zoveel nieuw materiaal beschikbaar gekomen dat men in dit boek gepoogd heeft om op een chronologische wijze de bevrijding van de hele Veluwe te beschrijven. Middels 141 foto’s, 31 kaarten, dagboekfragmenten, copieen van militaire orders en tekeningen zijn de auteurs hier wonderwel in geslaagd. Centraal in hun nuchter en zakelijk verslag staat de operatie “Dutch Cleanser”, het Canadese plan voor de bevrijding van West-Nederland. Het is een vlot leesbaar boek geworden, goed geillustreerd en zeer volledig. Deze “Atlas” is tevens voorzien van een aantal duidelijke bijlagen, een uitstekend register en een “Roll of Honour”: een lijst waarop alle op de Veluwe gesneuvelde geallieerde militairen staan vermeld. De foto-onderschriften zijn tevens in het Engels weergegeven.